Vector Logos

White text for dark backgrounds

Download Illustrator File

Dark text for light backgrounds

Download Illustrator File

“E” Orange Icon

Download Illustrator File

Completely white for orange backgrounds

Download Illustrator File

#F47B30

#0E1060

#3047F4

#30A9F4

#F43047

#495057

Lato Bold

Aa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Lato Regular

Aa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Heading 1: Lato – Bold 700 (62px)

Heading 2: Lato – Normal 400 (44px)

Heading 3: Lato – Normal 400 (30px)

Body/Paragraph: Lato Bold – 18pt

Body/Paragraph: Lato Regular – 18pt

Open the image folder for more

Image Folder